"Det bästa med jobbet är känslan att kunna bidra till barnens/elevernas utveckling och motivation"

Katarina Hamberg

 

Läs mer om att plugga till lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3

Katarina Hamberg var 43 år när hon bestämde sig för att söka till lärarutbildningen för att bli förskollärare, en utbildning där hon studerade på distans. Då hade hon arbetat många år inom handeln och hade en utbildning som florist i ryggen. Nu har hon arbetat en termin i förskoleklass och reflekterar över yrket och utbildningen.

Vad var det som lockade dig att söka den här utbildningen?

Jag bestämde mig relativt sent i livet för att studera på universitet. Jag var 43 år när jag började, så med familj och små barn gav distansstudier mig en möjlighet att kunna kombinera plugg och familjeliv. Mitt intresse för mötet och interaktionen med andra människor och läget på arbetsmarknaden, att det är stor efterfrågan på utbildade lärare, gjorde att jag efter en del funderande valde förskollärarutbildningen. 

Hur var det att plugga på distans?

Att plugga på distans har varit väldigt fritt och bra men det kan också vara en utmaning att hitta en fungerande form för sina studier. Det är en fantastisk möjlighet att få styra över sin vardag, var och hur man vill läsa, men det är lätt att underskatta hur mycket tid som krävs för heltidsstudier. Jag tycker att det är viktigt att i möjligaste mån ta aktiv del av föreläsningar och seminarier. Det var också viktigt för mig att ha en bra dialog med lärare och studiekamrater för att komma framåt i studierna och inte fastna i mitt eget tänkande.

Berätta om din praktik! (VFU - verksamhetsförlagd utbildning)

För mig var vfu-perioderna en viktig del av utbildningen då jag fick möjlighet att komma ut i verksamheten och testa kunskaperna i praktiken. För mig har det varit betydelsefullt att kunna ställa frågor, fundera och diskutera tillsammans med handledare och övriga pedagoger under vfu. Det har gett mig förståelse för hur jag kan omvandla teorin till praktik i det dagliga arbetet med barnen.

Som pedagog i förskolan lägger man en viktig grund för barnens skolgång

Vad är det bästa med jobbet?

Jag tänker att som pedagog i förskolan lägger man en viktig grund för barnens skolgång. Det bästa med jobbet är känslan att kunna bidra till barnens/elevernas utveckling och motivation. Att jag får vara med och utmana dem och väcka deras nyfikenhet och lust att lära. Det finns givetvis utmaningar och svårigheter i att möta alla utifrån olika behov och förutsättningar men det är också dessa utmaningar som gör jobbet intressant och utvecklande.

Som förskollärare utvecklas man varje dag, tillsammans med barnen och med kollegor i arbetslaget. Det är ett kreativt yrke, man vistas mycket utomhus och har stora möjligheter att påverka och utforma sin arbetsdag.

Vilken användning har du i jobbet av det du lärde dig på utbildningen?

Genom utbildningen fick jag nya insikter och förståelse för förskolans betydelse för barnen och deras utveckling. Utbildningen har gett mig viktiga verktyg att använda i vardagen.

Hur trivs du med ditt nya yrke?

Jag har nu jobbat en termin i förskoleklass och tycker att det är utmanande, kul och intressant. Jobbet är varierande, ingen dag är den andra lik. Med sina olika erfarenheter och sin nyfikenhet inspirerar barnen mig som pedagog att se på världen med nya perspektiv.

 

Sidan uppdaterades 2022-05-25