Film på schemat på förskollärarprogrammet

Mittuniversitetets nya studenter på Förskollärarprogrammet är först ut att ha film på schemat. Film Västernorrland deltar i undervisningen och guidar rätt i filmmakandets ädla konst.

Förskollärarprogrammet, estetiska uttrycksformer

Förskollärarprogrammets nya samarbete med Film Västernorrland upplevs både spännande och utmanande av studenterna – för det är inte helt lätt att skriva manus och göra en film.

– Det är kul, men det känns som att man är ute på väldigt djupt vatten. Det här är ju någonting man aldrig gjort förut, säger studenten Sara Henriksson.

Hon och övriga drygt 80 studenter i Förskollärarprogrammets första år har den gångna veckan arbetat hårt med att lära sig filmmediets uttrycksform. I små grupper har de jobbat med att ta fram manus baserat på vad som skrivits om förskolan förr och nu. Tillsammans med några studiekamrater försöker hon sovra i det digra materialet.

– Vi ska jämföra hur man har sett på förskolor, eller barnträdgårdar som det kallades förr, och sedan göra film av det. Just nu vet vi inte om det blir drama eller skräckis.

Nästa gång de träffas kommer de att få lära sig mer i workshops med fem olika frilansfilmare och i slutet på terminen är det dags att redovisa resultatet. Att de kommer att ha nytta av det de lär sig under processens gång råder det dock ingen tvekan om, menar Catarina Arvidson, programansvarig.

– Att göra film är ett annat sätt att bearbeta teoretiskt innehåll och ytterligare ett redskap för lärande, säger hon.

Satsningen ”Kulturella uttrycksformer för kommunikation och lärande” är ett samarbete mellan Avdelningen för utbildningsvetenskap och Scenkonst Västernorrland som sker inom ramen för ett samverkansavtal mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Syftet är att genomföra ett arbete med kulturella och estetiska uttrycksformer för att utveckla universitetets lärarprogram.