Kurser

Spara favorit

Innehåll
Termin 1
Pedagogik GR (A) Förskolans uppdrag, 15 hp
Pedagogik GR (A) Utbildningsvetenskaplig kärna I, 15 hp

Termin 2
Pedagogik GR (A), Pedagogik i teori och förskolans praktik I, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Bild i förskolan, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Pedagogik i teori och förskolans praktik II, 7,5 hp

Termin 3
Pedagogik GR (A), Tal-, läs- och skrivutveckling hos förskolebarn, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Barnlitteratur för förskollärare, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Matematik i förskolan, 15 hp

Termin 4
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, förskollärare, 15 hp
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Naturvetenskap och teknik för lärare i förskolan, 7,5 hp

Termin 5
Pedagogik GR (A), Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp I, Förskollärare 7,5 hp
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare, 7,5 hp
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III, del I, Förskollärare 7,5 hp
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III, del II, Förskollärare 7,5 hp

Termin 6
Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 7,5 hp
Pedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp

Termin 7
Pedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, 15 hp
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp