Undrar du något? kanske hittar du svaret här.

Gamla bildbanksbilder

Hur kommer det sig att det är så pass många träffar på campus under utbildningen? Är inte Förskollärarutbildningen en utbildning som ges på distans?

Ja, det stämmer att utbildningen är en distansutbildning. Men distans är inte självklart detsamma som att aldrig träffas på plats. Vid Mittuniversitetets lärarutbildningar finns sedan länge en inarbetad modell som vi kallar för campus-distans. Den innebär att studenterna är på campus ca en vecka i månaden. Tiden däremellan kommunicerar vi med hjälp av nätet.

Träffarna på campus är med andra ord oerhört viktiga för att du ska utvecklas till en bra lärare. Vi har dessutom väldigt roligt när vi träffas och utvecklas tillsammans. Dessa veckor i Sundsvall har ett blandat innehåll: seminarier, redovisningar, föreläsningar, workshops och praktiskt-estetiska ämnen som drama, bild och musik. De gemensamma träffarna är därför unika tillfällen att utveckla dig på din resa som framtida förskollärare i samband med att du träffar dina lärarutbildare och studiekamrater. Detta går inte att ersätta med hjälp av informationsteknologi.

Om jag missar någon av de gemensamma campusträffarna, kan jag då hitta till exempel inspelningar av föreläsningarna någonstans på nätet?

Generellt finns inte föreläsningar på nätet, men det förekommer. Det av tre anledningar. Dels vill vi stå upp för principen att du som student ska delta i den campusförlagda undervisningen, och dels kan vi av resursskäl inte erbjuda några alternativa distributionsformer för utbildningen. Dessutom är många föreläsningar upplagda så att studenterna också är aktiva under föreläsningen.

Är det obligatoriskt att delta i de träffar som äger rum på campus?

Vi förutsätter att du deltar i undervisningen. Det innebär, att du själv måsta ta ansvar för det som du missar. Men du får räkna med att de flesta av de gemensamma träffarna innehåller moment som är obligatoriska. Det kan handla om seminarier, redovisningar eller övningar som är examinerande eller av andra skäl bedöms som viktiga. Vilka moment som är obligatoriska framgår av schemat och av de studiehandledningar som hör till de olika kurserna i utbildningen. Om du varit frånvarande vid något obligatoriskt moment måste du i efterhand ta kontakt med respektive lärare för att få veta hur du ska gå vidare för att så småningom bli godkänd på kursen.

Kan jag arbeta medan jag läser utbildningen?

Utbildning ges som heltidsstudier. Vi förväntar oss så klart att du kan ägna tillräckligt med tid åt studierna för att klara detta. Utbildningen är krävande och många studenter har överskattat sin förmåga att kunna arbeta extra mellan de campusförlagda veckorna. Tänk också på, att du inte kan göra din verksamhetsförlagda utbildning i egen tjänst ifall du redan jobbar som lärare. Att göra VFU är inte detsamma som att jobba.

Det är ju rätt mycket verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i programmet. Måste jag göra den i närheten av Mittuniversitetet, eller kan jag göra VFU i närheten av min bostadsort?

Om du önskar göra VFU i en kommun utanför vår region (Västernorrlands län, Jämtlands län och norra Hälsingland) kontaktar vi VFU-organisationen vid det lärosäte som ligger närmast den aktuella kommunen med en förfrågan om placering. Ibland går det bra, men vi kan inte ge någon hundraprocentig garanti för att vi alltid lyckas. Av den anledningen måste du som student vara beredd att åka en bit, inom eller utanför din kommun, alternativt göra din VFU i vår region där vi kan garantera VFU-placering.

Alla Sveriges lärosäten har skrivit VFU-avtal med kommuner i sina respektive regioner vilket innebär att dessa kommuner har förbundit sig med ansvar att placera "sina" lärarstudenter i första hand. Om det finns ytterligare platser kan studenter från andra lärosäten komma i fråga.

Om du har någon annan fråga så kan du mejla: HUVkontakt@miun.se