lärare pedagog klassrum grundskola teknik robot

Lärarutbildning - Grundlärare åk 4-6, Arbetsintegrerad utbildning, 240 hp

Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse både för barnens sociala utveckling och deras identitetsutveckling. Som lärare har du en viktig roll och möjlighet att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Under utbildningen bygger du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens är eftertraktad.

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 75%
 • Ort: Västernorrland Norra
 • Antal platser: 6
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2283

Sista anmälan: 15 mars 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 75%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 6
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2303

Sista anmälan: 15 mars 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 75%
 • Ort: Hälsingland
 • Antal platser: 6
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2313

Sista anmälan: 15 mars 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 75%
 • Ort: Jämtland Norra
 • Antal platser: 4
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4131

Sista anmälan: 15 mars 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 75%
 • Ort: Jämtland Södra
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4141

Sista anmälan: 15 mars 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 75%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 5
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4151

Sista anmälan: 15 mars 2022

Utbildningen består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och ämnesstudier. Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik och NO/Teknik ingår. Utbildningsvetenskaplig kärna behandlar områden som utveckling och lärande, läroplansteori, konflikthantering och ledarskap. Verksamhetsförlagd utbildning som omfattar totalt 20 veckor ingår i utbildningen. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala inslag i lärarutbildningen. Du kommer i lärarutbildningens olika kurser få ta del av aktuell forskning och arbeta med att utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Utbildningen ges med 75% studietakt med träffar på Lärcentranod i den region du är antagen, träffar på campus Sundsvall och distansträffar.

Inriktningen sker i samverkan med skolhuvudmän i Jämtland/Västernorrland/Hälsingland. Samtidigt som du studerar har du möjlighet att arbeta som obehörig lärare vid en skola. Vissa av våra samarbetskommuner erbjuder AIL-tjänst om 50%. För att möjliggöra halvtidsarbete är studietakten lägre. Utbildningen omfattar totalt 10 terminer.

När du söker utbildningen kan du söka en av de AIL-tjänster som är kopplade till ansökningsskoden (Jämtland norra, Jämtland södra, Östersund, Västernorrland norra, Hälsingland och Sundsvall).
Studietakten ger dig möjlighet att arbeta som obehörig lärare om 50% under utbildningen.

För inriktningen AIL hanteras 1/3 av platserna genom alternativt urval förutsatt att man uppfyller behörighetskraven. Alternativt urval baseras på arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet i grundskolan. Senast när ansökan öppnar den 15 februari publiceras (på den här sidan, ww.miun.se/ail) den blankett som du ska fylla i och ladda upp i din anmälan på Antagning.se för att delta i det alternativa urvalet. Då kan du även läsa om i vilka tjänster som erbjuds i våra samarbetskommuner. Ansökan till utbildning och ansökan om anställning är fristående från varandra.

Utbildningen kan kommas att ställas in vid för få sökanden.

Sammankomster

Inriktningen ges på distans med campusträffar, träffar på Lärcentranod i det område du sökt till med campusträffar och på distans med digitala verktyg. Utbildningen är organiserad med två utbildningsdagar per vecka där det ingår obligatoriska moment. Utöver utbildningsdagarna förutsätts självstudier.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urval

För sökande till inriktning Arbetsintegrerad utbildning 75% studietakt hanteras 1/3 av platserna som alternativt urval. Även sökande till alternativt urvalet måste uppfylla behörighetskraven för programmet. Alternativt urval baseras på arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet i Grundskolan. Särskilt meriterande är erfarenhet från undervisning i grundskolans åk 4–6. Ytterligare meriterande är erfarenhet av klassläraransvar, eller motsvarande i grundskolans åk 4-6. Tjänstgöringsintyg bifogas, anställningsbevis godtas ej.
Utöver tjänstgöringsintyg ska information om arbetets innehåll styrkas i ansökan. För detta ska särskild mall användas. Mallen för ansökan hittar du längre ner på sidan

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter utfärdad examen ansöker du om behörighet hos Skolverket att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt de ämnen som ingår i din examen.

Mall för ansökan, särskilt urval

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-10-01