Kurser

Spara favorit

Termin 1
Pedagogik GR (A) Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp
Svenska språket, GR (A), Läs- och skrivinlärning samt läs och skrivutveckling för grundlärare F-3, 15 hp

Termin 2
Pedagogik GR (A) Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i F-3, 7,5 hp
Historia GR (A), Historia och religionsvetenskap för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och geografi. Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp

Termin 3
Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Termin 4
Pedagogik GR (B) Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp
Engelska GR (A), Engelska för förskoleklass och åk 1-3, 15 hp

Termin 5
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare i F-3, 7,5 hp
Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp
Matematik GR, Matematik I för grundlärare åk F-3, 15 hp

Termin 6
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare, Förskoleklass -åk 3, 15 hp
Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk F-3, 15 hp

Termin 7
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3 , 15 hp
Självständigt arbete AV, 15 hp

Termin 8
Pedagogik GR (C) Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i F-3, 15 hp
Självständigt arbete AV, 15 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.