Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Spara favorit

Som lärare i grundskolans tidiga år är du en viktig person för eleverna eftersom du lägger grunden till deras lärande och utveckling. Utbildningen ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa i förskoleklass och grundskolans åk 1-3. Som färdig lärare kan du se fram emot en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad.

Utbildningen består av tre delar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer att läsa svenska, engelska, matematik, SO och NO-teknik. En väsentlig del är kunskaper om barns läs- skriv- och matematikinlärning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan berör lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Där ingår bland annat läroplansteori, betyg och bedömning, ledarskap, sociala relationer och konflikthantering samt vetenskapsteori och forskningsmetodik. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt 20 veckor och genomförs under handledning av erfarna lärare. VFU innehåller planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt elever och deras föräldrar. Utbildningen avslutas med två självständiga arbeten på 15 hp vardera.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbete med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Utbildningen ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa i förskoleklass och grundskolans åk 1-3.

Sammankomster

Utbildningen ges som distans med campusträffar vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus. En samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i undervisningen på Campus. Obligatoriska moment förekommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-school Class and School Years 1-3

Efter utbildningen

Efter slutförd utbildning kan du ansöka om behörighet att undervisa i förskoleklass och i grundskolan årskurs 1-3 i de ämnen som ingår i din examen.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Tema: dans

Temadag, lärarutbildningen

Kan man använda dans i undervisningen? Jovisst, och det fick ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i på en temadag.
Läs mer och se bilder från dagen

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på webbplatserna Lärarutbildningsguiden och För det vidare. Där hittar du mer information som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.