Utbildningen omfattar följande kurser:

Termin 1
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning samt läs och skrivutveckling för Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp

Termin 2
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i Förskoleklass - åk 1- 3, 7,5 hp
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivinlärning för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
Historia GR (A), Historia och religionsvetenskap för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och geografi. Grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp

Termin 3
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 30 hp

Termin 4
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp
Svenska språket GR (A), Det heterogena klassrummet för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp

Termin 5
Självständigt arbete GR (C), 15 hp
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik II för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp

Termin 6
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare, Förskoleklass -åk 1-3, 15 hp
Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik III för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp

Termin 7
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3 , 15 hp
Engelska GR (A), Engelska för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3 15 hp

Termin 8
Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp
Självständigt arbete AV, 15 hp


Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 30 hp. Alla perioder (20 veckor) är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet i förskoleklass och årskurs 1-3. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till tre kurser där två av perioderna omfattar 5 veckor och en period 10 veckor.


Under studietiden kan kurser och kursmoment namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.