TB_1506_6091.jpg

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Som lärare i grundskolans tidiga år är du en viktig person för eleverna eftersom du lägger grunden för deras lärande och utveckling. Utbildningen ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa i förskoleklass och grundskolans åk 1-3. Som färdig lärare kan du se fram emot en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2021

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomDistans, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2951

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Utbildningen består av tre delar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer att läsa svenska, engelska, matematik, SO och NO-teknik. En väsentlig del är kunskaper om barns läs- skriv- och matematikinlärning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan berör lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Där ingår bland annat läroplansteori, betyg och bedömning, ledarskap, sociala relationer och konflikthantering samt vetenskapsteori och forskningsmetodik. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt 20 veckor och genomförs under handledning av erfarna lärare. VFU innehåller planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt elever och deras föräldrar. Utbildningen innehåller med två självständiga arbeten på 15 hp vardera.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Sammankomster

Utbildningen ges som distans med campusträffar vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på Campus. En samlingsvecka varierar mellan tre till fem dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i undervisningen på Campus. Obligatoriska moment förekommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 som översätts till Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-school Class and School Years 1-3

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i förskoleklass och i grundskolan årskurs 1-3 i de ämnen som ingår i din examen.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00