Kurser

Spara favorit

Termin 1
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare fritidshem, 15 hp
Pedagogik GR (A) Fritidshemmets uppdrag , 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Termin 2
Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Lärare i fritidshem, 7,5 hp

Termin 3
Praktiskt estetiskt ämne, 30 hp

Termin 4
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare fritidshem, 15 hp
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Pedagogik GR (A), Mångfald, 7,5 hp

Termin 5
Pedagogik GR (A) Utomhuspedagogik för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare fritidshem, 15 hp

Termin 6
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp
Pedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp