Mohammed valde läraryrket för att göra skillnad

Det finns ett stort behov av lärare med utländsk bakgrund i svensk skola. Men på lärarutbildningarna råder ofta brist på studenter med just den bakgrunden. Mohammed Nadir, student vid Mittuniversitetet, är en av dem som ändå har valt att utbilda sig till lärare.

MI7A8120.jpg

Han kom till Sverige som tvååring från Irak när familjen flydde ur landet. Han beskriver uppväxten i Sverige som många gånger kämpig och under utsatta förhållanden. Hans beslut att utbilda sig till lärare växte fram utifrån yrkeserfarenhet av att arbeta med utsatta barn, på behandlingshem och på boende för ensamkommande flyktingbarn.

- Jag vill kunna påverka barn och unga tidigt för att de ska få förebilder, för att de ska bli sedda, för att kunna se om det börjar gå snett för någon i unga år, att då kunna vara där och få den personen att se andra vägar i livet, säger Mohammed Nadir.

Bara var tionde högskolenybörjare vid grundlärarutbildningarna i landet har en utländsk bakgrund. Historiskt sett har lärarutbildningarna haft svårare att rekrytera i den gruppen jämfört med andra utbildningar, trots ett stort behov.

- De som har liknande erfarenheter och bakgrund som Mohammed blir ofta väldigt värdefulla tillskott i lärarkåren. De har helt andra erfarenheter och utgångspunkter för att bli lärare. Det borde vi värna och vara rädda om, menar Assar Hörnell, mångårig lärarutbildare vid Mittuniversitetet.

Assar Hörnell berättar också att det bland de antagna ofta finns relativt många personer med utländsk bakgrund, men att flertalet aldrig börjar studierna. Mohammed tror att det kanske är bristande tilltro till den egna förmågan som gör att många med invandrarbakgrund inte söker sig till lärarutbildningen. Men han tycker att det är viktigt att lärarkåren avspeglar hur det svenska samhället ser ut idag.

- Till andra invandrare som funderar på att söka lärarutbildning, sök! Vi är viktigare än någonsin i en tid då allt inte alltid är så lätt. Våga gå utanför bekvämlighetszonen och visa att ni kan, uppmanar Mohammed Nadir.

Han studerar nu till grundskollärare med inriktning mot fritidshem vid Mittuniversitetet och tycker att distanslösningen med träffar på campus är en bra studieform. För hans del blir det inriktning mot idrott i den fortsatta utbildningen.

- Lärare idag, i skolan eller på fritids har en viktig roll i samhället, viktigare än man tror. Vi lever i en tid där vi ofta delas in i ett ”vi och dom tänkande” på grund av saker som händer i samhället. Vi måste försöka bryta det, säger Mohammed.

Mohammed Nadir, lärarstudent vid Mittuniversitetet