Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Spara favorit

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 6-13 år. Fritidspedagogik står i centrum i arbetet med barns behov och intressen. Barnen ska få en meningsfull och stimulerande utbildning. Fritidslärare är Sveriges största bristyrke vilket innebär att du är efterfrågad på arbetsmarknaden.

Utbildningen består av tre huvuddelar; fritidspedagogiskt område, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer också att arbeta med att organisera meningsfulla aktiviteter för barn med olika intressen och förutsättningar. Utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning. I den ingår bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteorier. Utbildningen har 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning planerar, genomför och utvärderar verksamheten i fritidshemmet och skolan. Under dessa veckor har du stöd av och kontinuerlig dialog med en handledare. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete som omfattar 15 hp. Du läser också ett praktiskt-estetiskt ämne vilket ger dig möjlighet att undervisa i ämnet i F-6. Du kan välja mellan att läsa bild eller idrott 30 hp.

Mittuniversitetet deltar i ett övningsskoleprojekt vars mål är att majoriteten av studenter ska tillhöra ett övningsskoleområde inom Mittuniversitetets region vid projektets slut sommaren 2019.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus, en samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6a)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education - Extended School

Artiklar om programmet

Skärmdump till artkel om SVT:s reportage

Lärarstudenter utbildar sig på hal is

Inför det kommande arbetet som fritidslärare får våra studenter kunskaper inom en mängd områden. Ett exempel är vad man måste veta innan man ger sig ut på isarna tillsammans med en grupp barn.

Lärarutbildningen, inriktning bild

Mohammed valde läraryrket för att göra skillnad

Det finns ett stort behov av lärare med utländsk bakgrund i svensk skola. Men på lärarutbildningarna råder ofta brist på studenter med just den bakgrunden. Mohammed Nadir, student vid Mittuniversitetet, är en av dem som ändå har valt att utbilda sig till lärare.

Nordplusprogrammet I Danmark

Succé för initiativ inom Nordplusprogrammet

Ett nätverk för blivande fritidslärare har bildats inom Nordplusprogrammet, och studenter och lärare har nu varit iväg på sin första intensivkurs. Det blev en dundersuccé, enligt Assar Hörnell, internationaliseringsansvarig på UTV.

Bilder från utbildningen och Campus Sundsvall

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på Skolverkets kampanjsajt För det vidare. Där hittar du mer information och filmer som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.