Jag tycker att utbildningen till fritidslärare har en bra blandning av teori och praktik

Intervju med Felix Forsberg

Namn: Felix Forsberg
Vilket år läser du: År 3, Termin 5
Ålder: 25

 

Läs mer om utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Vad gjorde du innan du började studera?

Jag har haft relativt många olika jobb innan mina studier bland annat som rallare, vaktmästare, restaurangbiträde och nu senast innan studierna arbetade jag som lärarvikarie. Jag har studerat till gymnasielärare tidigare och efter det har jag haft lite olika vikarietjänster som verkligen gett mersmak för arbetet med barn och unga.

Varför vill du bli fritidslärare?

Jag har vetat ganska länge att jag vill jobba med barn och ungdomar. I min hemstad fanns det en hel del problem med ungdomskriminalitet när jag växte upp och jag har alltid velat se möjligheten att bidra till förändring. Jag har dessutom tidigare vikarierat som högstadielärare, förskollärare och på sommarskola samt haft praktik på gymnasieskola innan jag fick ett vikariat på ett fritidshem som jag fastnade för. Efter ett år så bestämde jag mig för att läsa till det och ordna en lärarlegitimation.

Hur trivs du med studierna?

Jag trivs väldigt bra, studierna är givande och jag ser framemot det självständiga arbetet. Jag tycker att utbildningen för att bli fritidslärare har en bra blandning av teori och praktik med aktuell forskning tillsammans med användbara praktiska övningar och uppgifter som kommer vara betydelsefulla för kommande yrkesliv. För tillfället pågår rapportskrivande och i början av utbildningen var det en uppgift vad jag såg framemot absolut minst, men ju mer insatt jag blivit i fritidshemsarbete desto mer spännande känns både utbildningen och forskning kring detta område.

Hur var det att plugga på distans?

Jag har aldrig bott i Sundsvall så att studera på distans fungerar väldigt bra för mig. Dels för att jag uppskattar att kunna lägga upp studierna i min egen takt, även om det också är skönt att få träffa mina klasskamrater ibland och bolla idéer och tankar med dem. Men också för att jag samtidigt jobbar på ett fritidshem, så distansutbildningen var nödvändig för att jag skulle kunna studera. Oftast blir det ganska udda timmar runt arbetstiderna och det är skönt att inte vara bunden till lektioner hela tiden, utan om jag vill fokusera mina studier på nattid och helger så funkar det.

Om man vill göra förändring i barns och ungas liv så är skolan en otroligt stor del...

Berätta om din VFU!*

VFU-perioderna har jag uppskattat mest för att få möjligheten att se hur olika verksamheter fungerar. Hur arbetet går till och fungerar har jag med mig från jobbet, men VFU-perioderna innehåller också olika praktiska uppgifter och projekt som gör att jag behöver tänka annorlunda än vad jag kanske vanligtvis gör i mitt arbete. Det inspirerar verkligen till hur jag vill arbeta i framtiden.

*Verksamhetsförlagda utbildning, praktik

Vad gör du om 10 år?

Om 10 år arbetar jag fortfarande som lärare i fritidshem med en önskan om att vilja utveckla fritidshemmens arbete. Jag skulle kunna tänka mig inom skolledning eller vidareutbildning av andra lärare, men det är nog längre än tio år bort.

Något mer du vill berätta?

Om man vill göra förändring i barns och ungas liv så är skolan en otroligt stor del, men också deras föreningar. Vilket jag märker av som fotbollsspelare och fotbollstränare på fritiden. Det är viktigt att barn får utrymme att uttrycka sig och röra på sig på sitt sätt och även hitta sin plats i ett sammanhang.

Om utbildningen

Utbildningen grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem ges som distansutbildning med obligatoriska, återkommande träffar i Sundsvall

Läs mer om utbildningen här.

 

Sidan uppdaterades 2022-05-25