Jobbar för att stärka vår roll som fritidslärare i samhället och skolan

Spara favorit

Varför valde du den här utbildningen?

Jag ville jobba med människor och kollade på flera alternativ innan jag valde denna inriktning. Att kunna jobba med barn på ett mer informellt sätt kändes som att det skulle att passa mig.

Vad gjorde du innan du började plugga?

Jag har jobbat med många olika saker, men det sista som jag gjorde innan jag bestämde mig för att göra en satsning på skola var att jobba som brandskyddstekniker.

Hur är det är att plugga på distans?

Jag trodde det skulle vara ganska jobbigt, men har totalt ändrat mig. Upplägget med att vara på plats i skolan några gånger per termin och övrig tid vara på hemmaplan är mycket bra.

Du är nu ute på praktik – berätta!

Jag har nu praktik och är på en montessoriskola i Umeå, det är roligt att få se hur man jobbar med denna pedagogik. Sen tycker jag att praktiken är en viktig del i utbildningen eftersom man får tid att kunna praktisera sådant som man läst om.

Vad gör du om fem år?

Då jobbar jag med barn på något fritids som jobbar mycket utomhus. Förhoppningsvis har jag också hunnit med att läsa några fler kurser som kan vara bra att ha när man jobbar inom skolan. Samt att jag jobbar för att stärka vår roll som fritidslärare i samhället och skolan.