Roligast har varit att utvecklas så mycket som person

Marina Brovinger

Bor i: Östersund.
Yrke: Fritidslärare.
Pluggade: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.
Studieort: Distans med samlingsveckor i Sundsvall.

Vad var det som lockade dig att söka den här utbildningen?

Jag vill arbeta med barn och stärka deras självkänsla. Att få dem att känna sig sedda och bekräftade är ett mål för mig. Det kändes lockande att arbeta med barn i skolåldern och när jag läste om fritidsläraryrket kändes det helt rätt!

Vad gjorde du innan du började studera?

Jag arbetade som frisör, men på grund av en arbetsskada fick jag avsluta den karriären.

Hur var det att plugga på distans?

Det var toppen för mig som har familj och inte bor där utbildningen finns. När vi hade samlingsveckor i Sundsvall hade vi föreläsningar, workshops och redovisningar större delen av tiden. Mellan våra träffar satt jag hemma och pluggade. Vi hade litteratur att läsa och uppgifter att göra. Jag brukade prata med klasskamrater i telefon och bolla när det behövdes. Det fungerade även bra att göra arbeten ihop med den teknik som finns idag. Själv blev jag ett fan av Google Drive, där alla kan sitta på varsitt håll och skriva i samma dokument!

Var gjorde du din verksamhetsförlagda utbildning och vad gav det dig?

Jag hade aldrig arbetat på fritidshem innan jag började min utbildning, så mina VFU-perioder gav mig otroligt mycket! Jag var i en förskoleklass, i en etta och på särskolan med elever från förskoleklass upp till trean, vilket var väldigt spännande! Det jag tyckte gav mig mest var att få insyn i fritidsverksamhet och få chans att praktisera det jag lärde mig i skolan.

Vad tycker du var roligast med utbildningen?

Roligast med utbildningen tycker jag var att jag utvecklades så mycket som person. Dessutom hittade jag det område som jag vill vidareutbilda mig till i framtiden, nämligen specialpedagog.

Hur trivs du nu när du börjat jobba som fritidslärare?

Under min praktik fick jag tillfälle att prova på särskoleverksamhet och det fångade verkligen mitt intresse. Nu som färdigutbildad fritidslärare valde jag att stanna kvar inom särkskolan och jag trivs jättebra! 

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

Under skoltid arbetar jag i klass och finns som ett stöd åt elever samt stöttar läraren vid behov. När fritids tar vid slås flera klasser ihop och då har vi fritidslärare planerat vår verksamhet, som kan bestå av allt från bakning till utflykter till frilek. Den ena dagen är aldrig den andra lik och det är tjusningen med att arbeta med barn tycker jag!

Vilken användning har du i jobbet av det du lärde dig på utbildningen?

Jag har tagit med mig mycket från min utbildning ut i arbetslivet och jag kände mig trygg i att börja arbeta som fritidslärare direkt efter skolan. Särskoleverksamheten är dock annorlunda än grunskolans verksamhet, så mitt arbete här känns som en vidareutbildning. 

Sidan uppdaterades 2019-01-28