Rektor med två elever

Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse både för barnens sociala utveckling och deras identitetsutveckling. Som lärare har du en viktig roll och möjlighet att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Under utbildningen bygger du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens är eftertraktad.

Höstterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2581

Sista anmälan: 19 april 2022

Utbildningen består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och ämnesstudier.
Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik samt något av ämnena NO/Teknik, SO eller bild ingår.

Utbildningsvetenskaplig kärna behandlar områden som utveckling och lärande, läroplansteori, konflikthantering och ledarskap.
Verksamhetsförlagd utbildning som omfattar totalt 20 veckor ingår i utbildningen. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala inslag i lärarutbildningen. Du kommer i lärarutbildningens olika kurser få ta del av aktuell forskning och arbeta med att utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Utbildningen ges med ett distansupplägg innehållande campusträffar.

Sammankomster

För Grundlärare åk 4-6, 100% studietakt bedrivs studierna på heltid under åtta terminer. Utbildningen ges som campusdistans. Det innebär 4-6 fysiska sammankomster vid Campus varje termin däremellan sker undervisning/examinationer via digitala verktyg. Varje fysisk sammankomst består av 3-5 dagars studier på Campus där det ingår examinationer och obligatoriska moment. Därför förutsätts att du deltar i sammankomsterna.

Utbildningen till Grundlärare 4-6 ges även med studietakt om 75% som ger förutsättningar för en arbetsintegrerad
lärarutbildning. Det innebär att parallellt med utbildningen finns möjligheter till att
arbeta som obehörig lärare. www.miun.se/ail

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt de ämnen som ingår i din examen.

Mer om utbildningen

Läs studenten Johannas reportage från utbildningen

Läs hela intervjun med Johanna Sundqvist

Distansutbildning passar mig och familjen perfekt!

Läs hela intervjun med Roger Häggmark

Kontakt

Greta med gäster

Greta med gäster

Se vårt webbinarie med journaliststudenten Greta som programledare. Intervjuer med studenter i studion, frågelåda, hiss eller diss, korta filmklipp och frågestund med studievägledare. Missa inte!

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-08-08