Arbetsintegrerad lärarutbildning ht-19

Nu har du som vill bli lärare möjlighet att studera samtidigt som du får lön. Du läser en grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, NO och teknik, samtidigt som du arbetar halvtid som lärare.

TB_1506_6247.jpg

Att studera vid en arbetsintegrerad lärarutbildning
I samverkan mellan Mittuniversitetet och 15 kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län samt i Hälsingland erbjuds möjligheten till verksamhetsintegrerad utbildning inom Grundlärarprogrammet årkurs 4-6. De kommuner som medverkar i den verksamhetsintegrerade utbildningen och där anställning kan sökas är: Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Östersund, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Ånge, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Söderhamn.

Den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen årskurs 4-6 har samma innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen årkurs 4-6 med inriktningen NO och teknik, men med en studietakt på 75%. Du arbetar därtill 50% som lärare vid en skola i någon av de medverkande kommunerna. Det innebär att du arbetar på skolan tre dagar i veckan.

Utbildningen ges på distans med två utbildningsdagar per vecka. Dessa dagar genomförs alternerande på campus Sundsvall och på en lärcentranod i respektive antagningsområde.

Anmälan till programmets start ht-19 är öppen 15 mars-15 april. Ansökningarna kommer att hanteras enligt gällande regelverk och den 11 juli meddelas vilka som antagits till utbildningen genom att ett antagningsbesked skickas ut.

Rekrytering till kommunernas tjänster
Samtidigt som du söker till utbildningen måste du själv söka en tjänst i en av ovanstående kommuner, senast 15 april. Du ansöker om anställning i den kommun du helst vill arbeta i, men kan komma att bli erbjuden tjänst i en annan kommun inom samma ansökningsområde (Jämtland respektive Västernorrland/Hälsingland). Detta beror på att varje kommun har ett visst antal anställningar kopplade till utbildningen och studenterna fördelas utifrån dessa.

Anställningsintervjuer genomförs löpande under våren och besked om anställning meddelas kort efter antagningsbesked till utbildningen, det vill säga efter den 11 juli.

Information om hur du söker tjänst hittar du hos kommunerna via länkarna nedan.

Anställning och lön
Anställningen är kopplad till den arbetsintegrerade lärarutbildningen och består av 50% lärartjänst och 75% högskolestudier. Du får lön från kommunen, 18 000 kr/månad, och du kan också ansöka om studiestöd från CSN.

Du är knuten till en lärartjänst hos någon av ovan nämnda kommuner under hela studietiden och anställningsavtalet förnyas en gång per år under förutsättning att intresset är ömsesidigt. Efter avslutade studier har du möjlighet till tillsvidaretjänst i kommunen.

För ytterligare information om anställning, vänd dig till någon av de deltagande kommunernas kontaktpersoner. Kontaktuppgifter hittas i spalten till höger.

Anställningsannonser

Anställningsannonser publiceras löpande i perioden mitten av mars-slutet av mars. 

Hudiksvalls kommun

Härjedalens kommun

Härnösands kommun

Kramfors kommun

Krokoms kommun

Ljusdals kommun

Nordanstigs kommun

Ragunda kommun

Sollefteå kommun

Strömsunds kommun

Sundsvalls kommun

Söderhamns kommun

Ånge kommun

Örnsköldsviks kommun

Östersunds kommun