Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Spara favorit

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du helst arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att förutsättningarna ändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.