Vad händer om jag säger upp min anställning?

Spara favorit

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal.