- Jag fick möta glädjen i skolan

Spara favorit

På grundlärarutbildningen, åk 4-6, ingår totalt 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (vfu). Hur är det då att praktisera på en skola? För att ge dig svar på det så gav vi lärarstudenten Johanna i uppdrag att göra ett reportage från hennes allra första vfu. Du kan också se på två filmer med Johanna, en där hon berättar om hur det är att plugga med campus/-distansmodellen, och en om att byta yrkesbana.

Bildspel - följ Johanna på praktiken

 - Det mest spännande är att få möta eleverna i deras vardag i skolan


Efter att ha avslutat den första terminen på grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6, var det dags för mig och mina klasskamrater att göra vår första vfu-period på fem veckor. Själv såg jag mest framemot att få träffa eleverna, lära mig av erfarna lärare samt att själv få prova på att undervisa.

Från journalist till lärare

För mig var det inget självklart val att utbilda mig till lärare. Jag har tidigare utbildat mig till journalist och under tio år arbetat inom tv- och tidningsbranschen. Men mitt intresse för andra människor, undervisning och min drivkraft att få göra skillnad för andra har fört mig in på läraryrket. För mig som tidigare inte har arbetat inom skolan var det väldigt betydelsefullt att redan andra terminen få komma ut i verkligheten på skolorna. Den möjligheten stärkte mig också i vetskapen att jag har tagit rätt beslut med påbörja ytterligare en lång utbildning.

Gav idéer om framtida ämnesval

Under min vfu har jag följt lärare och elever på Björkbergs skola i Hudiksvall. Det är en mångkulturell grundskola med ungefär 210 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Sammansättningen av elever på skolan är till stor fördel för mig som lärarstudent, det har gett mig möjligheter att möta olika typer av utmaningar och variationer i undervisningen. Erfarenheterna som jag har fått under min vfu kommer att hjälpa mig i min vidare utveckling som lärare. Jag och mina studiekamrater har fått vara delaktiga i undervisningen i klassrummen samt planeringen och dokumenterandet. Vi har fått möjlighet att få en inblick i alla ämnen och vi har kunnat fördjupat oss och följa vissa ämnen mer. För mig har det gett mig flera idéer om vilka ämnen som jag själv vill undervisa i efter min utbildning.

Värdefullt med vfu tidigt i utbildningen

Min klasskompis Emelie Hjort har också haft sin första vfu-period på Björkbergs skola. Hon värdesätter möjligheten att tidigt få komma ut på vfu under sin utbildning.

- Om man är osäker på den utbildning man valt är det bra med en tidig vfu. Här får jag som student testa på yrket i praktiken och kan därför tidigt avgöra om utbildningen känns rätt för mig. För det är ju trots allt i praktiken man får stämma av med sig själv och känner efter om det känns rätt, säger Emelie Hjort.

Fick ansvara för lektioner

Under den här vfu-perioden har vi själva fått ansvara för att planera och genomföra några lektioner. Att tidigt i utbildningen få möjlighet att arbeta praktiskt med det som teoretiskt lärs ut i de andra kurserna är väldigt värdefullt.

- Den erfarenhet jag bär med mig är helt klart att jag får mer kött på benen och kan vid kommande kurser gå tillbaka och reflektera kring det jag varit med om nu, säger Emelie Hjort.

Kan göra skillnad varje dag

Efter de här veckorna i skolan så tar jag själv med mig alla möten med eleverna som har gett mig flera insikter om mig själv och om olika effekter av undervisning. För mig har det varit viktigt att få möta glädjen i skolan och att känna att man som lärare varje dag kan göra skillnad för eleverna som man möter.