Här finns två reportage som lärarstudenten Johanna har gjort - ett från praktiken under termin två och ett från termin tre då studenterna får välja mellan att läsa bild, SO eller NO och teknik.

Johanna Sundqvist

Pluggar till: Lärare i åk 4-6.
Studieort: 
Distans med samlingsveckor i Sundsvall.
Bor i:
Hudiksvall.

Du kan också se på två filmer med Johanna, en där hon berättar om hur det är att plugga med campus/-distansmodellen, och en om att byta yrkesbana.

Bildspel - Johannas reportage från praktiken

 


Efter att ha avslutat den första terminen på grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6, var det dags för mig och mina klasskamrater att göra vår första vfu-period på fem veckor. Själv såg jag mest framemot att få träffa eleverna, lära mig av erfarna lärare samt att själv få prova på att undervisa.

Från journalist till lärare

För mig var det inget självklart val att utbilda mig till lärare. Jag har tidigare utbildat mig till journalist och under tio år arbetat inom tv- och tidningsbranschen. Men mitt intresse för andra människor, undervisning och min drivkraft att få göra skillnad för andra har fört mig in på läraryrket. För mig som tidigare inte har arbetat inom skolan var det väldigt betydelsefullt att redan andra terminen få komma ut i verkligheten på skolorna. Den möjligheten stärkte mig också i vetskapen att jag har tagit rätt beslut med påbörja ytterligare en lång utbildning.

Gav idéer om framtida ämnesval

Under min vfu har jag följt lärare och elever på Björkbergs skola i Hudiksvall. Det är en mångkulturell grundskola med ungefär 210 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Sammansättningen av elever på skolan är till stor fördel för mig som lärarstudent, det har gett mig möjligheter att möta olika typer av utmaningar och variationer i undervisningen. Erfarenheterna som jag har fått under min vfu kommer att hjälpa mig i min vidare utveckling som lärare. Jag och mina studiekamrater har fått vara delaktiga i undervisningen i klassrummen samt planeringen och dokumenterandet. Vi har fått möjlighet att få en inblick i alla ämnen och vi har kunnat fördjupat oss och följa vissa ämnen mer. För mig har det gett mig flera idéer om vilka ämnen som jag själv vill undervisa i efter min utbildning.

Värdefullt med vfu tidigt i utbildningen

Min klasskompis Emelie Hjort har också haft sin första vfu-period på Björkbergs skola. Hon värdesätter möjligheten att tidigt få komma ut på vfu under sin utbildning.

- Om man är osäker på den utbildning man valt är det bra med en tidig vfu. Här får jag som student testa på yrket i praktiken och kan därför tidigt avgöra om utbildningen känns rätt för mig. För det är ju trots allt i praktiken man får stämma av med sig själv och känner efter om det känns rätt, säger Emelie Hjort.

Fick ansvara för lektioner

Under den här vfu-perioden har vi själva fått ansvara för att planera och genomföra några lektioner. Att tidigt i utbildningen få möjlighet att arbeta praktiskt med det som teoretiskt lärs ut i de andra kurserna är väldigt värdefullt.

- Den erfarenhet jag bär med mig är helt klart att jag får mer kött på benen och kan vid kommande kurser gå tillbaka och reflektera kring det jag varit med om nu, säger Emelie Hjort.

Kan göra skillnad varje dag

Efter de här veckorna i skolan så tar jag själv med mig alla möten med eleverna som har gett mig flera insikter om mig själv och om olika effekter av undervisning. För mig har det varit viktigt att få möta glädjen i skolan och att känna att man som lärare varje dag kan göra skillnad för eleverna som man möter.

Johannas reportage från valbara terminen


Under den tredje terminen på programmet har vi valbar termin. Själv valde jag SO för att det är det ämnesområde som jag är mest intresserad av och önskar att undervisa i i framtiden. 
Men hur tänkte mina kursare och vad tycker de ha varit bäst med den valbara terminen? Jag har intervjuat några av dem här.

Möjligheten att själv kunna välja ämnesinriktning på grundlärarutbildningen uppskattas av mina kursare. 

- Jag tycker det är positivt att man har möjlighet att välja ämne själv och kan utgå från sina egna intressen, säger Sara Rydell som läst en termin med ämnesstudier inom bild. 

Förutom bild så kan man på den valbara terminen läsa något av ämnena NO och teknik eller SO. 

- Jag känner att jag har fått med mig mycket ämneskunskap från de här ämnena. Men framför allt känner jag att jag har fått med mig mer kunskap om hur jag kan jobba med eleverna i klassrummet på NO-lektionerna, säger Emelie Hjort. 

- Vi har lärt oss en hel del om estetiska lärprocesser och hur det funkar. Jag känner att vi har fått många konkreta uppslag för lektionsplaneringar som vi kommer kunna jobba med även i framtiden, säger Sara Rydell. 

Malin Strömberg valde liksom Emelie Hjort att läsa NO under den valbara terminen. De har läst kemi, fysik, biologi och teknik. Studierna har inneburit bland annat teoretiska kunskaper men även ett stort fokus på praktiska övningar och hur undervisningen kan tillämpas i ett klassrum på mellanstadiet. 

- Jag valde att läsa NO för jag tror  att det är ett svårt ämne att göra roligt i klassrummet. Nu fick jag utmana mig själv och tack vare pedagogiska lärare har jag fått med mig mycket bra kunskap som jag kommer kunna använda i klassrummet, säger Malin Strömberg. 

Både Sara Rydell och Emelie Hjort lät deras intressen påverka valet av ämne. 

- I och med att vi alla läser svenska, matte och engelska så kan vi alla få en bredd oavsett vilket ämne som vi väljer den här terminen, säger Sara Rydell. 

- Jag hade ett intresse av NO-ämnena sedan tidigare och känner att jag har mer att komma med i klassrummet nu efter den här terminen, säger Emelie Hjort. 

Även Mikael Skov Pedersen lät intresset avgöra när han skulle välja sin ämnesinriktning. Han valde att läsa SO-blocket och har haft undervisning i geografi, samhällskunskap, historia och religion. 

- Jag tycker att det är ett intressant ämnesområde och det har varit många givande diskussioner i klassen om hur man kan lägga upp undervisningen inom de här ämnena, säger Mikael Skov Pedersen.

Han ser även fördelar med att många i klassen har läst olika ämnen när studenterna nu ska läsa resterande utbildningstid tillsammans. 

- Det är en klar fördel i och med att vi kommer kunna ta del av varandras ämneskunskaper i diskussioner framöver, säger han. 

Campus/distans

Campus Sundsvall
Johanna berättar om hur det är att plugga med campus-/distansmodellen.

Nystart

Under vfu-perioden är uppgifterna varierade och vi studenter får en god inblick i en lärares vardag.
Johanna bytte yrkesbana - från journalist till lärare.

Sidan uppdaterades 2022-09-23