Kurser

Spara favorit

Termin 1
Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp
Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Termin 2
Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

Termin 3
30 hp av något av följande valbara områden:
Naturorienterande ämnen och teknik GR (A), 30 hp
eller
Samhällsorienterande ämnen GR (A), 30 hp
eller
Bild GR (A), Bild, grundlärare åk 4-6, 30 hp

Termin 4
Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, grundlärare åk 4-6, 15 hp
Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Termin 5
Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematik I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Termin 6
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III , grundlärare åk 4-6, 15 hp
Matematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Termin 7
Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV , grundlärare åk 4-6 , 15 hp
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp

Termin 8
Pedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare åk 4-6, 15 hp
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp