Grundlärare med inriktning mot arbete i åk 4-6, 100% studietakt

- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare I, 4-6, 7,5 hp

- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare II, 4–6 7,5 hp
- Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Valbar ämnesdidaktisk kurs studietakt 100%:
30 hp av något av följande valbara områden:
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp
eller
- Samhällsorienterande ämnen GR (A), 30 hp
eller
- Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estestiskt ämne, 30 hp
eller
- Svenska som andraspråk GR (A), 30 hp

- Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska för grundlärare III, 4–6, 7,5 hp
- Litteraturvetenskap (GR) A, Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

- Självständigt arbete GR (C), 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (B), Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp
- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III , grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (B), Matematik III för grundlärare 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, grundlärare åk 4-6 , 15 hp
- Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2020-10-28