Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Årskurs 4-6 kan vara en omvälvande period för många elever. Som lärare står du inför utmaningen att anpassa undervisningen till elevernas olika behov. Under utbildningen bygger du, genom teori och praktik, en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T3141

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 75%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Jämtland
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T7031

Sista anmälan: 15 april 2019

 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 75%
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Ort: Västernorrland/Hälsingland
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T7011

Sista anmälan: 15 april 2019

Utbildningen ges i två varianter:
Distans med campusträffar i Sundsvall, studietakt 100 % och
Arbetsintegrerad lärarutbildning, distans med campusträffar i Sundsvall, studietakt 75 %.
Båda utbildningarna består av ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik samt något av ämnena NO och teknik, SO eller Bild, ingår. Utbildningsvetenskaplig kärna behandlar områden som utveckling och lärande, läroplansteorier, konflikthantering och ledarskap. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) sker i samarbete med regionens kommuner och genomförs under totalt 20 veckor.

Den arbetsintegrerade utbildningen erbjuds i samverkan med kommuner i regionen och innebär att du samtidigt som du studerar arbetar halvtid vid en skola, antingen västra området (Jämtlands län) eller östra området (Västernorrlands län/Hälsingland). Denna variant har endast ämnesinriktningen NO och teknik. För att möjliggöra halvtidsarbete på en skola är studietakten trekvartsfart vilket innebär att utbildningen ges under 11 terminer, se :https://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/lararutbildning---grundlarare-med-inriktning-mot-arbete-i-grundskolans-arskurs-4-6/arbetsintegrerad-lararutbildning/

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser att arbete med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Under utbildningen bygger du, genom teori och praktik, en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll.

Sammankomster

Studietakt 100 % ges på distans med campusträffar i Sundsvall. Det innebär fyra till fem fysiska sammankomster per termin. En sammankomst varierar mellan 3 och 5 dagar. Det förutsätts att du deltar i sammankomsterna. Under sammankomsterna ingår obligatoriska moment.

Studietakt 75 % ges på distans med campusträffar i Sundsvall. Det innebär två utbildningsdagar per vecka. Dessa dagar genomförs på campus eller på lärcentranod. Det förutsätts att du deltar i utbildningsdagarna. Under utbildningsdagarna ingår obligatoriska moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 översatt till Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt de ämnen som ingår i din examen. Efter utfärdad examen ansöks om behörighet vid Skolverket.

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på webbplatserna Lärarutbildningsguiden och För det vidare. Där hittar du mer information som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.

En utbildning med många praktiska inslag

Tema: dans

Temadag lärarutbildningen, Norrdans

Kan man använda dans i undervisningen? Jovisst, och det fick ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i på en temadag.
Läs mer och se bilder från dagen