Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Spara favorit

Årskurs 4-6 kan vara en omvälvande period för många elever. Som lärare står du inför utmaningen att anpassa undervisningen till elevernas olika behov. Under utbildningen bygger du, genom teori och praktik, en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.

Utbildningen består av tre delar: ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning då du prövar yrket ute i skolor. Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik samt något av ämnena NO och teknik, SO eller bild ingår. Utbildningsvetenskaplig kärna anknyter till den kommande yrkesutövningen och behandlar områden som till exempel utveckling och lärande, läroplansteorier, konflikthantering och ledarskap. Verksamhetsförlagd utbildning sker i samarbete med regionens kommuner och genomförs under totalt 20 veckor. Det är en uppskattad tid då du prövar läraryrket under handledning. Ofta dyker nya frågeställningar upp som du tillsammans med din handledare analyserar. Utbildningen avslutas med två självständiga arbeten på 15 hp vardera.

Mittuniversitetet deltar i ett övningsskoleprojekt vars mål är att majoriteten av studenter ska tillhöra ett övningsskoleområde inom Mittuniversitetets region vid projektets slut sommaren 2019.

Under utbildningen bygger du, genom teori och praktik, en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll.

Sammankomster

Utbildningen ges på distans vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus. En samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i undervisningen på campus. Obligatoriska moment förekommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
översatt till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter avslutat utbildning kan du ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen om något av dessa ingår i din examen. Ingår bild i din examen kan du även ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–6 i detta ämne.
Efter utfärdad examen ansöks om behörighet vid Skolverket.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

En utbildning med många praktiska inslag

Tema: dans

Temadag lärarutbildningen, Norrdans

Kan man använda dans i undervisningen? Jovisst, och det fick ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i på en temadag.
Läs mer och se bilder från dagen

Mer inspiration

Om du vill veta mer - gå in på Skolverkets kampanjsajt För det vidare. Där hittar du mer information och filmer som ger en bra bild av yrket och de olika lärarutbildningarna.