Den arbetsintegrerade utbildningen har ett ovanligt upplägg. Här får du svar på dina frågor.

Vanliga frågor om utbildningen

Vilken lön får jag?

Du får 18 000 kronor per månad. Lönen är kopplad till ditt arbete som lärare medan du studerar 75% inom den arbetsintegrerade lärarutbildningen.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som anställningsavtalet gäller (avtalet förnyas en gång per år).

Ska jag skatta på lönen?

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Vad händer om jag blir sjuk?

Samma som vid övriga anställningar och universitetsstudier i övrigt.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet att söka en tillsvidaretjänst inom kommunen.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du helst arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att förutsättningarna ändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?

Ja, du kan söka studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du avbryter dina studier ska du direkt underrätta din närmaste chef.

Vad händer om jag säger upp min anställning?

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Ja, utbildningen söker du via Mittuniversitetet och anställningen söker du i kommunen.

Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka en tjänst?

Ja, du ska söka en tjänst i kommunen.

När kan jag söka?

Till och med den 15 april kan du söka till utbildningen på Mittuniversitetet samt tjänsten i kommunen.

Hur görs urvalet till utbildningen?

Antagningen till utbildningen baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov.

Vad innebär 50 % lärartjänst i kombination med studietakt på 75 %?

Du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på 75 % studietakt. Tre dagar i tjänst och två dagars studier på campus eller via lärcentra. Det kan mycket väl innebära en del hårt arbete. I perioder kan variationer förekomma beroende på studiebelastning och behovet i verksamheten.

När får jag antagningsbesked från Mittuniversitetet?

Under juli 2019 via antagning.se.

När får jag besked om anställning?

Efter antagningsbesked från universitetet ges besked om anställning löpande.

När börjar utbildningen/anställningen?

Hösten 2019. Exakt datum meddelas i samband med rekryteringen. Utbildningen börjar vid ordinarie terminsstart.