Kurser
Utbildningen omfattar följande kurser:

- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp

- Pedagogik GR (A),Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Valbara didaktiska ämnesstudier.
30 hp av något av följande valbara områden:
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp eller
- Samhällsorienterande ämnen GR (A), 30 hp eller
- Bild GR (A), Bild, grundlärare åk 4-6, 30 hp

- Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Literacy i det flerspråkiga klassrummet , 15 hp

- Självständigt arbete GR (C ), 15 hp
- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
-Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp


- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III , grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik III för grundlärare 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV , grundlärare åk 4-6 , 15 hp
- Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hp


Verksamhetsförlagd utbildning:
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 20 veckor (30 hp). Alla perioder (20 veckor) är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet i årskurs 4-6.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.