Temadag om dans som undervisningsmetod

Temadag om dans som undervisningsmetod

Kan man som lärare använda dans i klassrumsundervisningen? Jovisst, och det fick ett 60-tal lärarstudenter fördjupa sig i på en temadag när Scenkonst Västernorrland och Norrdans var på besök.

Temadag, lärarutbildnigen, Norrdans

Våra studenter fick se dansföreställningar, lyssna till föreläsningar om hur dansen kan vara ett pedagogiskt verktyg och även själva prova på dansen som uttrycksform. Studenterna fick också möta yrkesverksamma lärare som använder olika kulturella uttrycksformer i sin undervisning.

Denna temadag arrangerades inom kursen Utbildningsvetenskaplig kärna för dem som utbildar sig till lärare för förskoleklass-åk 3 respektive åk 4-6. Temadagen är en del i ett unikt samarbete med Scenkonst Västernorrland och det var danschef, dansare och danspedagoger från Norrdans och Dans Västernorrland som höll i dagen.

– Vi har valt att göra kultur till en obligatorisk del av kursen. Vi ser ett värde i att utbilda lärare som känner sig trygga med konstnärliga upplevelser och uttryckssätt och som kan använda det i sin vardag. Målet är så klart att det ska göra nytta för framtidens skolelever säger Camilla Månsson Waldehagen, programansvarig på grundlärarutbildningen.

Camilla berättar att de följer upp dagen med ett seminarium där studenterna får diskutera hur de upplever kultur som en metod i sitt pedagogiska arbete och på vilket sätt de ser att de kan använda metoden när de i framtiden arbetar som lärare.

– Det är en demokratisk rättighet att ta del av kultur och skolan är en väg in till de ungdomar som normalt sett inte tar del av dans eller annan kultur. Lärare är en betydelsefull målgrupp för oss och mötet med Mittuniversitetets lärarstudenter blir därför väldigt viktigt, säger Mira Helenius Martinsson, danschef Norrdans.

Samarbetet mellan Scenkonst Västernorrland och Mittuniversitetet inleddes under 2016 som en del av samverkansavtalet mellan Sundsvalls Kommun och Mittuniversitetet. Denna gång blev det dans som tema, kommande år kan det bli någon annan konstform, berättar Camilla.

Det blev en intensiv och rolig dag för såväl studenter och lärare från Mittuniversitetet som dansare och pedagoger från Scenkonst Västernorrland och Norrdans.