Rektor med två elever

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse både för barnens sociala utveckling och deras identitetsutveckling . Som lärare har du en viktig roll och möjlighet att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Under utbildningen bygger du, genom teori och praktik, en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens är eftertraktad.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2961

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2581

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Utbildningen ges med ett distansupplägg innehållande campusträffar.
Utbildningarna består av ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik samt något av ämnena NO och teknik, SO eller Bild, ingår. Utbildningsvetenskaplig kärna behandlar områden som utveckling och lärande, läroplansteorier, konflikthantering och ledarskap. Verksamhetsförlagd utbildning sker i samarbete med regionens kommuner och genomförs under totalt 20 veckor.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser att arbete med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Sammankomster

Studierna bedrivs på heltid under åtta terminer och ges på distans. Det innebär 4-6 fysiska sammankomster vid campus varje termin samt däremellan träffar via digitala verktyg. Varje fysisk sammankomst består av 3-5 dagars studier på campus. Det förutsätts att du deltar i sammankomsterna då det ingår obligatoriska moment

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 översatt till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter utfärdad examen ansöker du om behörighet hos Skolverket att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt de ämnen som ingår i din examen.

Mer om utbildningen

Läs studenten Johannas reportage från utbildningen

Läs hela intervjun med Johanna Sundqvist

Distansutbildning passar mig och familjen perfekt!

Läs hela intervjun med Roger Häggmark

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller