Termin 1 (sommarkurser)
Pedagogik GR (A), Lärande, styrning och ledarskap, 30 hp. Moment 1 och 2 (15 hp)

Termin 2 (hösttermin)
Pedagogik GR (A), Lärande, styrning och ledarskap, 30 hp. Moment 3 (7,5 hp)
Pedagogik GR (C ), Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp
Pedagogik GR (A), Lärande, styrning och ledarskap, 30 hp. Moment 4 (7,5 hp)

Termin 3 (vårtermin)
Pedagogik AV, Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning, 7,5 hp
Självständigt arbetet, 15 hp (i respektive ämne)
Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp

Termin 4 (sommarkurser)
Självständigt arbete AV, 15 hp (forts.)
Pedagogik AV, Perspektiv på utvärdering och skolutveckling, 7,5 hp

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-02-13