Kurser

Spara favorit

Termin 1
Pedagogik GR (A), Lärande, styrning och ledarskap, 30 hp

Termin 2
Pedagogik AV, Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning, 7,5 hp
Pedagogik GR (C ), Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp
Pedagogik AV, Perspektiv på utvärdering och skolutveckling, 7,5 hp

Termin 3
Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp
Självständigt arbete AV, 15 hp ( i respektive ämne)