Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning, Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Spara favorit 20 okt oktober 2015

Fysik:
Kurser omfattande minst 30 hp i klassisk fysik, inkluderande kurser/kursmoment omfattande minst 5 hp vardera:

 • Mekanik.
 • Termodynamik.
 • Elektromagnetism och vågrörelselära/optik.
 • Minst 20 hp modern fysik, inkluderande kurs i kvantmekanik om minst 5 hp.


Kemi:
Grundkurser i kemi 60 hp, inklusive grundläggande kemi:

 • Oorganisk, fysikalisk kemi.
 • Organisk kemi.
 • Biokemi, eller motsvarande.
 • Allmän kemi (jämviktslära och termodynamik) minst 15 hp.
 • Kurser, kursmoment i biokemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), polymerkemi och materialkemi samt organisk kemi om minst 5 hp vardera ska ingå.
 • Breddkurser som vardagslivets kemi och didaktisk kemi kan ingå.


Biologi:
Kunskaper motsvarande kurser i:

 • Cell och molekylärbiologi.
 • Ekologi /morfologi ( både zoologi och botanik).
 • Evolutionsbiologi.
 • Fysiologi.
 • Genetik.

Matematik: 
I en omfattning av högst 30 hp kan kurser i matematisk statistik räknas.