De pedagogiska arbetena sticker ut i Arbetsförmedlingens prognos över var jobben finns det kommande året.

Forskare

Lärare hör till de yrkeskategorier där det är lättast att få jobb 2017. Störst brist är det på förskollärare, specialpedagoger, grundskollärare och lärare inom yrkesämnen, men samtliga yrken som kräver eftergymnasial utbildning inom området pedagogiskt arbete har goda eller mycket goda chanser att få jobb. Detta gäller såväl yrkeserfarna som nyexaminerade.