Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. För att få en legitimation krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

Bildjournalistik

Motivet för att införa krav på legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att:

  • kvalitetssäkra och utveckla verksamheten
  • bidra till professionalism genom tydligare krav
  • öka måluppfyllelsen för eleverna
  • öka yrkets status - fler ska vilja bli lärare

Vad innebär legitimationen?

Grundregeln för att kunna ansöka om legitimation är att man har en lärar- eller förskollärarexamen.

Det finns två typer av legitimation:

Lärarlegitimation
Förskollärarlegitimation

Mer om lärarlegitamation hittar du på skolverkets hemsida