Lärarlegitimation

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. För att få en legitimation krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

Bildjournalistik