Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 hp

Spara favorit

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du verktygen att leda undervisning i morgondagens skola, och genom både teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen. Du kan välja mellan ett flertal ämneskombinationer och ämnena svenska, samhällskunskap, historia, engelska, samhällskunskap och matematik. . Utbildningen innehåller två självständiga arbeten om 15 hp i respektive undervisningsämne.

Förutom teoretiska studier får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen, och under hela utbildningen har du nära kontakt med gymnasieskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Ämneslärarprogrammet innehåller, förutom ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolor också kurser inom pedagogik. Du kommer till exempel att läsa kurser i specialpedagogik, bedömning och betygssättning samt konflikthantering och ledarskap. Du tränas dessutom att utveckla samspelet med kollegor, elever och föräldrar.

Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen till vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i utbildningen tränar du upp förmågan att föra en dialog om etik och värdegrund. Dessutom får du kunskap om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs inom området. Stora satsningar på forskningsutveckling inom ämnesdidaktik har gjorts under senare år. Inom det litteratur- och språkdidaktiska området finns en lång tradition av forskning kopplad till lärarutbildning. Också den till ämneslärarutbildningen knutna forskningen inom matematik, samhällskunskap och historia är under stark utveckling.

Sammankomster

Programmet ges som campusförlagd utbildning med 100 % studietakt. Normalt innebär det att du studerar vid campus alla terminens veckor, men vissa delar av utbildningen kan ges med koncentrerade undervisningsveckor. I det sistnämnda fallet är all undervisning under en månad samlad till en vecka, medan de övriga tre veckorna innehåller självstudietid, gruppdiskussioner eller lektioner med IT-stöd.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6c/6c)

Utöver behörighetskurserna i områdesbehörigheten A6c/6c ovan krävs i vissa fall ytterligare behörighetskurser beroende på val av undervisningsämne eller –ämnen.

För ämneskombinationerna:
Svenska/Historia och Historia/Engelska, krävs även behörighetskursen Historia A eller Historia 1b/Historia 1a1+1a2.

För ämneskombinationerna:
Svenska/Samhällskunskap och Samhällskunskap/Engelska krävs även behörighetskursen Samhällskunskap B eller Samhällskunskap 2. Undantag lämnas för Matematik B/Matematik 2a/2b/ 2c.

För ämneskombinationen:
Samhällskunskap/Historia krävs även behörighetskurserna Historia A och Samhällskunskap B eller Historia 1b/Historia 1a1+1a2 och Samhällskunskap 2. Undantag lämnas för Matematik B/Matematik 2a/2b/ 2c.

För ämneskombinationerna:
Matematik/Engelska och Svenska/Matematik krävs även behörighetskursen Matematik D eller Matematik 4.

För ämneskombinationen:
Matematik/Historia krävs även behörighetskurserna Matematik D och Historia A eller Matematik 4 och Historia 1b/Historia 1a1+1a2.
(OB 6c)

Urval

Meddelas senare/Ej definierad

Examen efter genomförda studier

Ämneslärarexamen
Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

som översätts till
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

Bra att ha koll på

Bildjournalistik

Lärarlegitimation

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och förskollärare. För att få en legitimation krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

Forskare

Lärarbristen fortsatt stor

De pedagogiska arbetena sticker ut i Arbetsförmedlingens prognos över var jobben finns det kommande året.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...