Kurser

Spara favorit

Termin 1 (vårtermin)
Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och
ledarskap, 30 hp
Pedagogik AV, Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning 7,5 hp

Sommarkurser.
Pedagogik AV, Kompletterande pedagogisk utbildning, Perspektiv på utvärdering
och skolutveckling, 7,5 hp
Självständigt arbete AV , 15 hp ( i respektive ämne)

Termin 2 (hösttermin)
Självständigt arbete AV , 15 hp
(fortsättning på sommarkurs)
Pedagogik GR (C ), Verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp
Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp