Petter Stenmark, programansvarig, berättar mer om programmet.

Vad är typiskt för det här programmet?

Inriktningen på programmet är ledarskap och kvalitetsutveckling. Det är tvärvetenskapligt och branschoberoende och ger en specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling. Utbildningen är praktikbaserad och som student får du lära dig processer och användbara verktyg som du kan använda i utveckling av företag och organisationer. Undervisningen är upplagd så att gott om utrymme ges för utbyte av erfarenheter via grupparbeten, övningar och diskussioner, inte minst under de obligatoriska träffarna på Campus Östersund.

Hur ser den typiska studenten ut?

Vi har studenter med både teknisk och samhällsvetenskaplig utbildning. Det är bra för det berikar lärandemiljön. Våra studenter kommer både från den offentliga och privat sidan, från såväl små som stora företag.

De som söker har ofta en roll som kvalitetsansvarig på företag eller myndighet. Vissa planerar ett karriärbyte och har ambitionen att jobba med dessa frågor. Men det finns även de som kommer direkt från universitets- eller högskolestudier. Den förändring vi sett på sistone är att fler kommer från offentlig sektor, ofta från skola. 

Kan man ha ett jobb samtidigt som man studerar?

Många av våra studenter jobbar medan de studerar. Men då är de välorganiserade, starkt motiverade och i hög grad självgående. Om du inte lägger minst 20 timmar i veckan på studierna riskerar du att inte klara hela utbildningen. Som student lyckas du bäst när du har starkt stöd från din arbetsgivare och kan lägga upp studieplanen helt efter kursupplägget.

Studierna bygger också mycket på grupparbete eftersom arbetslivet och yrkesrollen ser ut så. Du måste alltså vara beredd på att jobba tillsammans och koordinera studierna med dina klasskamrater.

Vad förväntar ni er av era studenter?

Vi förutsätter att du som student avsätter tid för utbildningen, deltar aktivt och engagerat och ger kontinuerlig feedback. Vi förväntar oss motiverade studenter som verkligen vill lära sig.

Som jag sade tidigare så förväntar vi oss att studenten har stöd av sin arbetsgivare, så de kan lägga upp sin egen studieplan och har tid att ägna ungefär 20 timmar i veckan åt studier under terminen.

Hur fungerar det med distansutbildning, träffas man aldrig fysiskt?

Trots att det heter distansutbildning så ingår det fysiska träffar på campus. Den första och sista sammankomsten på terminen är obligatoriska, en är frivillig. Definitionen av distansutbildning vid Mittuniversitetet är att det ingår flera fysiska träffar på campus i Östersund.
De mest framgångsrika studenterna är med på alla campusförlagda träffar.

Efter återkoppling från våra studenter har vi tonat ned föreläsningsdelen vid campusträffarna, istället gör vi fler grupparbeten där vi testar teorier och verktyg i praktiska övningar.

Har ni samarbete med näringsliv och omvärld?

Som student kommer du att studera ett företag eller en organisation i ett av de tre projektarbetena och i ditt examensarbete. Vissa blir också inblandade i pågående forskningsprojekt som inkluderar företag eller organisationer.

Vilka är lärarna på programmet?

Våra lärare är allt från adjunkter till professorer, tillsammans har vi en bred bakgrund. Läs mer om oss på länkarna nedan.

Vi har också flera externa lärare involverade i utbildningen.