Vi kom in i utbildningen med olika bakgrund och erfarenheter

Cecilia Eckervig

Hemort: Knivsta
Pluggade: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
När: 2016-2018
Studieort: Distans/Östersund

 

 

Hur var det att studera på magisterprogrammet?

Det var otroligt intressant och lärorikt. Dels rent innehållsmässigt i utbildningen men även mötet med kurskamraterna då vi alla hade olika bakgrunder och erfarenheter in. Utbildningen i sig var otroligt värdefull med högt fokus på hur-frågorna vilket gav mig en bra verktygslåda och gedigen kunskap för vidare arbete i verkligheten efter studierna!

 

Vad tyckte du om att studera på distans?

Att studera på distans fungerade jättebra. Det blir ju mycket ansvar för sin studieplanering för att kunna kombinera med arbete men det var det väl värt och det fungerade väldigt bra.

 

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Nu arbetar jag på Dagab inköp & logistik som ansvarig för förändringsledning i ett program som hanterar planering och genomförande av bygget av ett högautomatiserat logistikcenter som påverkar hela vår logistikverksamhet.  

 

Hur har du nytta av studierna i ditt nuvarande arbete?

Jag kan använda mig av många delar från studierna med dels rena verktyg men även ett sätt att tänka och en strävan efter att arbeta med ständiga förbättringar i form av att stärka ledarskap och en förbättringskultur. 

Sidan uppdaterades 2020-11-12