Jag vågar stå upp för att kommunicera mina kreativa val

Helena Svartling

Hemort: Sundsvall
Pluggade: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
När: 2013-2015
Studieort: Halvtid distans i Östersund

Hur var det att studera på magisterprogrammet?

Spännande, då det var studenter med så pass olika bakgrund, ålder och yrkeserfarenhet som fick chansen att träffas. Det blev en tid med många oväntade möten och konstellationer.

Vad tyckte du om att studera på distans?

Det passade mig utmärkt eftersom jag hade stöd från min arbetsgivare och hade möjlighet att avsätta tid för studierna. På det sättet kunde jag ägna tillräckligt många timmar i veckan för att klara av studierna och jobba samtidigt.

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag arbetar som skådespelare och i skrivande stund även regissör och manusförfattare på Teater Västernorrland. Jag regisserar ett tjugotal amatörer i en sommarteaterföreställning – Bricken på Svartvik. Utöver detta är jag konstnärligt ansvarig och moderator för ett samtalsforum – ”Teater Västernorrland bjuder in”. Jag började arbeta på teatern 1994.

Hur har du nytta av studierna i ditt nuvarande arbete?

I min bransch hör det inte till vanligheterna att ha den här typen av utbildning i bagaget. Jag har med studierna fått med mig en användbar verktygslåda som jag har kunnat integrera med mitt konstnärsskap. Jag har blivit säkrare i rollen som regissör, men även vad gäller min konstnärliga gärning i stort. Jag vågar stå upp för – och på ett helt annat sätt än förut – kommunicera mina kreativa val. Jag har fått en skarpare blick och förmåga att se igenom maktstrukturer och maktbeteenden som jag förut duckat inför. Det har gjort det lättare för mig att framhärda i det jag tror på och vill uppnå.

Studierna har även breddat min kunskap om konstnärlig och kreativ verksamhet, som ju ofta har en alldeles specifik form av organisationskultur. Att leda denna typ av komplex och ofta kaotisk verksamhet, som har med de konstnärliga processerna att göra, ställer höga krav på en ledares kompetens. Ju mer struktur – tydliga förutsättningar, ramar och inte minst framförhållning och kommunikation – desto större lugn i skapandeprocessen. Vilket i sin tur ger kreativiteten vingar.