Kvalitetsutveckling handlar om att se helheten i mina uppdrag med kunden i fokus

Omafume Enakeyarhe

Pluggade: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
När: 2016-2018
Studieort: Halvtid distans i Östersund

Hur var det att studera på distans?

Som student hade jag ansvaret för hur studierna planerades. Antigen mellan kollegor när grupparbeten genomfördes eller mina egna studier. Distansstudier skapade disciplin och struktur som är viktigt både som student men framför allt, en kultur som kommer till användning i arbetslivet.

 

Var arbetar du nu och hur länge har du arbetat där?

Jag arbetar som Risk- och Kontinuitetskoordinator i Swedavia Koncernen Security & Safety. Swedavia äger, driver och utvecklar flygplatser i Sverige. I min roll bidrar jag till att riskmetodik efterlevs och bedrivs ur ett affärsperspektiv. Identifiering av risker i verksamhetens processer, samt med systematik styra och begränsa sannolikhet för riskutfall och begränsa konsekvenser med hjälp av lämpliga och effektiva metoder.

 

Hur har du nytta av studierna i ditt nuvarande arbete?

En positiv sak kring utbildningen är att det är yrkesoberoende, dvs kunskaper och färdigheter kan tillämpas inom alla yrkesområde. Tack vare min utbildning ser jag helheten i alla mina uppdrag, oavsett vad det handla om. Det sker per automatik eftersom kvalitetsutveckling handlar om att ha kunden i fokus. 

Sidan uppdaterades 2021-01-11