Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp