Kurser

Spara favorit

Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp