Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Spara favorit

Nöjdare kunder, ökad lönsamhet och effektivare organisationer – det får vi genom att arbeta med ständiga förbättringar i den interna verksamheten och att utveckla våra varor och tjänster. Det här programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda detta arbete inom alla typer av företag, myndigheter och organisationer. Utbildningen är branschoberoende och fokuserar på kundorienterad verksamhetsutveckling. Den ges på halvfart för att även du som är yrkesverksam ska kunna utveckla din kompetens.

Under utbildningen får du fördjupa dig i en rad viktiga moment som verksamhets- och förändringsledning och utveckling av organisationer via olika förbättringsinitiativ som t.ex. Lean. Du får också lära dig mer om vikten av att arbeta med kultur och värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling, kundtillfredsställelse, verksamhetsanalys och inte minst lönsamhet. Utbildningen ger dig en specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot att leda detta arbete.

 

Utbildningen är praktikbaserad och som student får du lära dig processer och användbara verktyg som du kan använda i utveckling av företag och organisationer.

Läs hela intervjun med programansvarig Kristen Snyder.

Sammankomster

Tre sammankomster om två dagar per termin, varav två sammankomster är obligatoriska (totalt 4 obligatoriska dagar/termin). Observera att sammankomsterna kräver fysisk närvaro i Östersund. Du måste ha tillgång till dator och internet för att genomföra utbildningen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet kvalitetsledning som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Quality Management.

Efter utbildningen

Kompetens inom kvalitets- och ledarskapsutveckling efterfrågas inom både traditionell industri, tjänsteproducerande företag, myndigheter och andra organisationer. Utbildningen ger dig goda möjligheter att nå ledande befattningar inom områden som exempelvis verksamhetsledning samt kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Träffar hösten 2019

Vecka 36 kursstart i Moodle.

Campusförlagda träffar:

  • 16-17/9 obligatorisk
  • 21-22/10 frivillig
  • 9-10/12 obligatorisk

Samtliga träffar sker i Östersund.

"SIMPLY Lean"-forskare har vunnit två Best Paper Awards

Forskare i projektet SIMPLY Lean, som finansieras av KK-stiftelsen, har vunnit två Best Paper Awards. "Capturing Value-based leadership in Practice: Insights from developing and applying an AI-interview guide" tilldelades Best Paper på den internationella QMOD 2017-konferensen för kvalitet, management och organisationsutveckling och "Design thinking to support value-based leadership for sustainable quality development" tilldelades Best Paper på International Canadian Quality Congress.