Kurserna de två första terminerna har stark koppling till den pågående forskningen inom ledarskap, didaktik, kvalitetsarbete och utvärdering av pedagogiska verksamheter och möjlighet att välja fördjupning endera i vuxnas lärande i informella och formella sammanhang eller förutsättningar för yngre barns lärande.

År 1
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp
Möjligt val:
a) Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp, alternativt
b) Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp
Pedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

År 2
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskapligt design och kvalitativa metoder, 7,5 hp
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar