Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling, 60 hp

Spara favorit

Fördjupa dina kunskaper inom ämnet pedagogik och dess forskningsområden med relevans för professionsutveckling. Har du en kandidatexamen i pedagogik eller motsvarande är detta magisterprogram en utbildning för dig.

Inom programmet erbjuds kurser som belyser relationen mellan professionsutveckling och forskning. Kurserna omfattar bland annat ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter, vuxnas lärande, förutsättningar för yngre barns lärande, didaktik samt kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter och forskningsmetodologi.
En stor del av utbildningen består av genomförande av ett självständigt arbete. Programmet ges på halvfart.

Fördjupa dina kunskaper inom ämnet pedagogik och dess forskningsområden med relevans för professionsutveckling.

Sammankomster

Antalet obligatoriska moment och sammankomster på campus varierar mellan programmets kurser.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Education

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad personal med kompetens i pedagogik finns i såväl provat som offentlig sektor, exempelvis inom kommuner, landsting och stat, samt i vinstdrivande företag.