Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Spara favorit

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och utanförskap. För att möta dem behövs kunskap. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper om socialt arbete.

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna, som sammanfaller med kursutbudet på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom socionomprogrammet, syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser. Utbudet kan variera, men svarar innehållsligt alltid mot examensmålen.
Den andra terminens kurser ger dig fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och kunskaper om aktuell forskning inom ämnet. Terminen avslutas med ett självständigt arbete motsvarande 15 hp.
Magisterexamen ger också behörighet att söka forskarutbildning.

Sammankomster

Programmet är campusbaserat, men en del kurser kan vara helt eller delvis på distans och undervisning sker i så fall via internet.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet socialt arbete
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...