Gamla bildbanksbilder

Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete.

 • Start: Vårterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4020

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4443

Sista anmälan: 19 april 2022

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser. De sammanfaller med kursutbudet på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom Socionomutbildning. Utbudet kan variera, men svarar innehållsmässigt alltid mot examensmålen.

Den andra terminens kurser ger dig fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och kunskaper om aktuell forskning inom ämnet. Terminen avslutas med ett självständigt arbete motsvarande 15 hp.
Magisterexamen ger också behörighet att söka forskarutbildning.

Sammankomster

Termin 1 ges på campus. Kurserna på termin 2 ges på distans med några fysiska träffar på campus.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet socialt arbete
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller