Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

De sociala utmaningarna i Sverige och världen är många: människor på flykt undan krig och konflikter, fattigdom och barn som far illa, för att nämna några. Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete.

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4610

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser. De sammanfaller med kursutbudet på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom Socionomutbildning. Utbudet kan variera, men svarar innehållsmässigt alltid mot examensmålen.

Den andra terminens kurser ger dig fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och kunskaper om aktuell forskning inom ämnet. Terminen avslutas med ett självständigt arbete motsvarande 15 hp.
Magisterexamen ger också behörighet att söka forskarutbildning.

Sammankomster

Programmet är campusbaserat

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet socialt arbete översatt till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00