Magisterprogram i turism, 60 hp

Spara favorit

Vårt magisterprogram erbjuder dig en högkvalitativ utbildning och aktuell forskning inom turismområdet. Programmet är kopplat till ETOUR, som är en ledande turismforskningsmiljö i norra Europa.

Utbildningen hanterar destinationsutveckling- och hållbarhetsfrågor. Under utbildningen får du som student ta del av en intressant kombination av kurser, studiebesök och självständig forskning. Efter utbildningen har du en stark meritlista som ger dig möjligheten att arbeta i ledande positioner samt bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Examen kan tas ut inom två huvudområden: turismvetenskap eller kulturgeografi. Utbildningen sker på engelska.

Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, vilket är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Med närheten till de svenska och norska fjällen, befinner sig Östersund i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål och destinationer. I och med att European Tourism Research Institute (ETOUR) finns i miljön, skapas även kontakter till aktuell forskning och internationella kontaktnät.

Sammankomster

Föreläsningar, fältresor, seminarier och handledning. Programmet kan komma att ges på engelska.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Efter utbildningen

Våra studenter återfinns inom flera olika arbetsområden inom både offentliga och privata sektorer. Det kan inkludera sysselsättning som planerare, analytiker eller inom turismservice och destinationsutvecklingsbolag. Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på forskarnivå. Mittuniversitet erbjuder också forskarutbildning i turismvetenskap.

Arbetslivskontakt

I denna utbildning skapas arbetslivskontakter för framtiden med ledande aktörer inom turistnäringen. Genom studenternas fördjupande uppsatsarbete skapas kontakter med turismsektorn, vilket även kan leda till framtida praktikplatser eller jobb.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...