År 1
Omvårdnad AV, Teorier och begrepp i omvårdnad I, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapsteori i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod i omvårdnad, 7,5 hp
Valfria eller valbara kurser i omvårdnad 15 hp
Omvårdnad AV, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

År 2
Omvårdnad AV, Teorier och begrepp för omvårdnad II, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapsteori, forskningsetik och evidensbaserad omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Design och tillämpning av kvalitativa metoder i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Design och tillämpning av kvantitativa metoder i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Att forska i omvårdnad, 7,5 hp
Valfria eller valbara kurser i omvårdnad 7,5 hp
Omvårdnad AV, Examensarbete för masterexamen, 15 hpMöjlighet finns att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda och godkända 60 hp.
Det går även att söka tillträde till nivå 61-120 hp för studenter med examen i huvudområdet omvårdnad/vårdvetenskap på avancerad nivå omfattande 60 hp och inkluderande ett examensarbete omfattande 15 hp.

Sidan uppdaterades 2020-10-29