Sjuksköterska

Masterprogram i omvårdnad, 120 hp

Masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Programmet ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla ämnet omvårdnad. Det förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt för vidare forskning. Utbildningen ger dig behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.

  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-O7341

Sista anmälan: 15 april 2021

I Masterprogrammet i omvårdnad får du verktyg för att självständigt initiera, planera, leda och utvärdera kvalitets- och förbättringsprojekt. Syftet är att du ska utveckla kunskap, färdigheter och värderingar i enlighet med hälso- och sjukvårdsprofessionernas kärnkompetenser.

Utbildningen integrerar ämnes- och metodkurser som utvecklar och förstärker både din akademiska kompetens och din fortsatta yrkesverksamhet. Du har stora möjligheter att individualisera utbildningen genom valbara och valfria kurser. Som masterstudent kommer du att tilldelas en mentor som kan vägleda dig när du planerar din individuella studiegång med hjälp av valbara och valfria kurser.

Sammankomster

Programmet ges på halvfart (50 %) och genomförs digitalt vilket innebär att all undervisning och examination sker via Zoom eller liknade plattform.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen
Masterexamen

Magisterexamen
År 1
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Masterexamen
År 2
Masterexamen med huvudområdet omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Masterprogrammet i omvårdnad är en utbildning för dig som exempelvis siktar mot en framtida karriär inom ledningsfunktioner inom hälso- och sjukvård, vårdutvecklare, eller inom forskning.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller