Studiesituation i P-huset

Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp

Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner påverkar hur vi agerar och hur vi upplever vår vardag, till exempel i interaktion med andra människor, i de val vi gör och vad vi uppmärksammar, men framförallt är de viktiga för vårt välmående, både psykiskt och fysiskt. Utbildningen syftar till att ge dig en solid bas i emotionsteori och en vetenskaplig skolning som avser skärpa din förmåga till analytiskt och systematiskt tänkande samt förmåga att självständigt kunna utvärdera, och bidra till forskningsfältet.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 20
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-P4690

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Om programmet

Mastersprogrammmet syftar till att ge dig bred och fördjupad kunskap inom emotionspsykologi som ämnes- och forskningsområde. Programmet är uppbyggt i tre delar: grundläggande teori, tillämpning och ett självständigt vetenskapligt arbete. Under det första året ges kurser i grundläggande emotionspsykologi och forskningsmetod. Det andra året inleds med ett tillämpningsblock som består av tre valbara kurser samt en kurs i avancerad forskningsmetod och statistik. Kurserna i termin ett till tre lägger grunden till det självständiga arbetet som genomförs under den fjärde och sista terminen på programmet.

Du kan välja att läsa mot en 1-årig masterexamen (vilket i Sverige benämns magisterexamen) vilken omfattar 60 hp och inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp, eller en 2-årig masterexamen, vilken omfattar 120 hp och inkluderar ett självständigt arbete om 30 hp.

Ansökan till programmet görs till helfart och för studier om 120 hp. När du börjar på programmet görs valet om studierna ska vara på hel- eller deltid och mot 60 hp eller 120 hp. Vid heltid läses samtliga fyra kurser om 7,5 hp per termin, och vid halvtid läses två 7,5 hp kurser per termin.

Då det är en distansanpassad utbildning kan programmet läsas med hög flexibilitet.
En gång per termin träffas vi på campus i Östersund för examination och uppstart av nya kurser. Notera att träffarna vid campus är obligatoriska och inte kan ersättas med andra uppgifter. Träffarna i termin ett till tre varar i cirka fem dagar per tillfälle, och är förlagda till mitten av terminen, den fjärde och sista obligatoriska träffen är förlagd till slutet av terminen på år två.

Programmet är öppet att söka för internationella studenter, då kurserna ges på engelska.

Undervisningens upplägg

Det är totalt fyra obligatoriska fysiska träffar under utbildningen, vid Campus Östersund.
Träffarna kan ej ersättas genom skriftlig eller muntlig komplettering.

Obligatoriska webbaserade seminarium på dagtid förekommer, därav krävs det att du har headset, webbkamera samt en väl fungerande internetuppkoppling.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet psykologi
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Psychology

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller


Andra program som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-31