Kurser

Spara favorit

År 1
Emotionsteorier, 7.5 hp
Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7.5 hp
Emotion och hälsa, 7.5 hp
Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7.5 hp

Emotionsutveckling, 7.5 hp
Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7.5 hp
Emotion och biologi, 7.5 hp
Emotion och kognition, 7.5 hp

Två av kurserna under termin 2, dock ej Forskningsmetod inom emotionspsykologi, kan bytas ut mot Magisteruppsats/självständigt arbete, 15 hp, för erhållande av magisterexamen

År 2
Fritt val av kurser motsvarande 22.5 hp (Forskningsmetod III, 7.5 hp är obligatorisk). Observera att kurser erbjuds baserat på antalet sökande studenter vilket kan innebära att vissa kurser inte ges alla läsår.
Emotion inom psykopatologi, 7.5 hp
Emotion och beslutsfattande, 7.5 hp
Emotion och människa-dator interaktion (MDI), 7.5 hp
Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7.5 hp
Emotion och arbetsliv, 7.5 hp
Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7.5 hp
Forskningsmetod III, avancerad forskningsmetod och statistik, 7.5 hp

Masteruppsats/självständigt arbete, 30 hp